Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

У відповідності до п.6.6 Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затвердженого Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. №375, який визначає порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, оприлюднюємо інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2020 рік.

Додаток 6

до Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсацій
споживачам за їх недотримання

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг

 

встановлений НКРЕКП рівеньфактичний рівень виконання, %сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн кількість випадків надання компенсації споживачам

 

Стандарт Загальні стандарти Гарантовані стандарти
встановлений НКРЕКП рівень фактичний рівень виконання, % сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн  кількість випадків надання компенсації споживачам
побутовим непобутовим
малим непобутовим іншим
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд 75% 87,48        
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру 10 % 2,89        
Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу     0,03 1 0 0
   
Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача:            
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР 30 днів     0 0 0 0
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі 180 днів     0 0 0 0
Розгляд скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії:            
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу 15 днів     0 0 0 0
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу 30 днів     10,2 51 0 0
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) 45 днів     0 0    
Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні 24 години     0 0 0 0
Видача технічних умов на приєднання разом з проєктом договору про приєднання:            
для стандартного приєднання 10 роб. днів     0 0 0 0
для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з ОСП 10 роб. днів     0 0 0 0
   
для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з ОСП 20 роб. днів     0 0 0 0
Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:            
якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів     0 0 0 0
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів     0 0 0 0
Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:            
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів     0 0 0 0
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів     0 0 0 0
Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу 3 роб. дні     0 0 0 0
Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу 10 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача 5 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСР:            
у міській місцевості 3 роб. дні     0 0 0 0
у сільській місцевості 5 роб. днів     0 0 0 0
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:            
у міській місцевості 3 роб. дні     0 0 0 0
у сільській місцевості 5 роб. днів     0 0 0 0
Контрольний огляд, технічна перевірка вузла обліку електричної енергії за зверненням споживача            
якщо відповідні засоби комерційного обліку належать ОСР 20 роб. днів     0 0 0 0
якщо засоби комерційного обліку належать споживачу 20 роб. днів     0 0 0 0
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів 30 днів     0 0 0 0
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку 45 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання 30 днів     0 0 0 0
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії 5 роб. днів     0 0 0 0
Експертиза засобів комерційного обліку 20 роб. днів     0 0 0 0
Розгляд звернення споживачів щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі:            
без потреби проведення перевірки лічильника 5 днів     0 0 0 0
у разі потреби проведення перевірки лічильника 20 днів     0 0 0 0
Установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача 7 роб. днів     0 0 0 0
Заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії 7 роб. днів     0 0 0 0
Кількість перерв в електропостачанні протягом року в точці розподілу споживача:     0 0 0 0
для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата       0 0 0 0
у міській місцевості менше 12     0 0 0 0
у сільській місцевості менше 16     0 0 0 0
для запланованих перерв із попередженням споживачів менше 8     0 0 0 0
Разом:     10,23 52 0 0