Показники надійності електропостачання

  • Індекс середньої тривалості довгих перерв (SAIDI), хв.

 1

де

ti – тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв.;

ni – кількість точок продажу електричної енергії, відключенних внаслідок i-ї довгої перерви в електропостачанні, од.;

k – кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

і – номер довгої перерви в електропостачанні, i = 1, 2, 3, … k;

n – загальна кількість точок продажу електричної енергії, од.

 

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», хвилин

2

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні, хвилин

3

 Показники надійності електропостачання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2018 р.

Рівень напруги Код рядка Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)
заплановані перерви незаплановані (аварійні) перерви усього заплановані перерви незаплановані (аварійні) перерви усього
з попередженням без попередження з вини інших ліцензіатів або споживачів форс-мажорні обставини з вини інших осіб технологічні порушення в мережах ліцензіата з попередженням без попередження з вини інших ліцензіатів або споживачів форс-мажорні обставини з вини інших осіб технологічні порушення в мережах ліцензіата
A Б 010 020 030 040 050 060 065 070 080 090 100 110 120 125
110 / 154 кВ 005 0,0 0,00
27,5 - 35 кВ 010 4,3 0,1 0,3 1,9 0,2 6,7 0,01 0,00 0,01 0,09 0,00 0,12
6 - 20 кВ 015 697,5 16,0 25,6 56,5 84,5 67,9 948,0 3,38 0,20 0,29 0,12 0,24 0,41 4,64
У тому числі у міських населених пунктах 020 681,4 18,4 25,8 48,2 29,5 78,5 881,9 3,43 0,23 0,32 0,13 0,18 0,48 4,77
у сільських населених пунктах 025 796,7 0,9 24,2 107,7 424,4 2,1 1 355,9 3,05 0,02 0,10 0,08 0,59 0,00 3,83
0,4 кВ 030 345,3 17,3 25,5 1,3 3,6 19,1 412,1 1,55 0,24 0,41 0,01 0,02 0,04 2,28
У тому числі у міських населених пунктах 035 315,1 19,8 19,1 1,6 4,1 21,6 381,2 1,43 0,28 0,32 0,01 0,03 0,05 2,11
у сільських населених пунктах 040 532,1 1,4 65,0 0,4 3,6 602,6 2,28 0,02 0,97 0,00 0,02 3,30
Усього 045 1 047,1 33,3 51,4 57,9 90,0 87,2 1 366,7 4,94 0,44 0,71 0,13 0,35 0,46 7,04