До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Це важливо!

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

Процедура отримання послуги з приєднання згідно з вимогами

Кодексу систем розподілу.

 

  • Надання замовником ОСР заяви про приєднання із зазначенням відомостей та необхідних документів.
  • Визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності.
  • Підготовка і видача замовнику технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання.
  • Оплата замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання.
  • Підготовка ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення.
  • Виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника.
  • Подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності)).
  • Надання ОСР замовнику у спосіб, указаний у заяві про приєднання, повідомлення про надання послуги з приєднання.

 

Пам’ятка про приєднання до електромереж

Кодекс системи розподілу