Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації

  1. Проєктно-кошторисна документація подається Замовником особисто або через уповноваженого належним чином представника, або надсилається поштовим рекомендованим відправленням.

  2. Проєктно-кошторисна документація повинна відповідати вимогам: ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації» зі змінами, ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів, «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд», «Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №45 від 16.05.2011 зі змінами, вимогам чинного законодавства України з урахуванням нормативних та галузевих документів та охоплювати увесь об’єм технічних умов.

  3. На розгляд та погодження проєктно-кошторисної документації Замовник надає Оператору системи розподілу (ОСР) чотири примірники проєктно-кошторисної документації в паперовому вигляді з погодженням всіх зацікавлених відповідних державних органів та власників інженерних мереж, печатками і підписами відповідальних осіб.

  4. Замовник надає електронну версію проєктно-кошторисної документації на електронному носії (USB флеш накопичувачі) , що відповідає паперовому вигляду (печатки, підписи і т.д.) у форматі PDF окремим файлом для кожного тому проєкту.

  5. Прийом проєктно-кошторисної документації здійснюється в Сервісних центрах обслуговування клієнтів ОСР за посиланням https://cek.dp.ua/index.php/cpojivaham/pryiednannia-do-elektromerezh/kontakty-sluzhby-pidkliuchennia.html

  6. Строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами - 30 робочих днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР безоплатно.

  7. Строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації - 30 робочих днів з дня отримання замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення ОСР, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

  8. Доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 6 даного Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації.

  9. За результатами розгляду проєктно-кошторисної документації ОСР, що видав технічні умови, оформлює узагальнене технічне рішення щодо проєкту.