Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

 

Метою встановлення на 2020 рік тарифів на розподіл електричної енергії є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить можливість фінансування Товариством витрат відповідно до умов діяльності підприємства у 2020 році за умови забезпечення ведення ліцензованої діяльності без збитків.

Запропоновані для обговорення тарифи розраховано у відповідності до вимог «Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії», затвердженого Постановою НКРЕКП від 05.10.2018г №1175 за умови незастосування стимулюючого регулювання.

 

 

Питома вага складових частин витрат на послуги з розподілу електричної енергії, що включаються в розрахунок тарифу наведена на діаграмі

 

diagrama 2019

 

Принципи формування складових витрат в структурі тарифів:

  1. Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл; послуги з передачі електроенергії; послуги з диспетчеризації. Зазначені складові сформовано, як добуток між плановими обсягами електричної енергії по відповідним послугам та тарифами, встановленими НКРЕКП.

  2. Витрати на оплату праці розраховані на нормативну чисельність персоналу у відповідності до вимог «Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії», затвердженого Постановою НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645, за умови: - встановлення коефіцієнту «альфа» = 1,25 (співвідношення тарифної середньої заробітної плати працівників у сферах електроенергетики та теплопостачання до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості); - встановлення коефіцієнту «бета» = 1,0 (коефіцієнт, що застосовується НКРЕКП на визначений період з метою обмеження зростання витрат на оплату праці з урахуванням стану економіки держави в умовах фінансово-економічної кризи).

  3. Матеріальні витрати складаються з витрат на ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, з урахуванням планової періодичності проведення робіт за поточними цінами на ТМЦ та паливо, скоригованими на індекс цін виробників промислової продукції, встановлений Постановою КМУ від 15.05.2019 №555 на 2020 рік.

  4. До податків та зборів включено витрати на відрахування на соціальні заходи, сплату земельного податку та податку на нерухоме майно. Також враховано внески на регулювання за процентними ставками, встановленими НКРЕКП.

  5. Інші витрати (відрядження, зв'язок, оренда, послуги сторонніх організацій, тощо) сформовано на базі очікуваного факту 2019 року, скоригованого на індекс цін виробників промислової продукції, встановлений Постановою КМУ від 15.05.2019 №555 на 2020 рік.

  6. Джерелами фінансування інвестиційної програми, спрямованої на реконструкцію електричних мереж та зниження втрат електроенергії в мережах Товариства є амортизаційні відрахування та витрати з прибутку на виробничі інвестиції.

Планові обсяги розподілу електричної енергії у 2020 році дорівнюють очікуваним обсягам розподілу електроенергії у 2019 році: по 1 класу - 108 174 МВт.год, по 2 класу – 630 358 МВт.год.

З урахуванням вищеперелічених чинників, прогнозовані тарифи на розподіл електроенергії на 2020 рік складають:

1 клас – 105,25 грн/МВт.год без ПДВ

2 клас – 665,18 грн/МВт.год без ПДВ

Звертаємо увагу, що кінцевий рівень тарифів встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у відповідності з діючим законодавством.