Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» повідомляє про застосування стимулюючого регулювання.

ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» повідомляє, що 09.12.2020 на відкритому засіданні НКРЕКП, було затверджено тарифи на розподіл електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання, які набувають чинності з 01.01.2021.

Згідно Постанови НКРЕКП від 26 липня 2013року № 1266/23798 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання» із змінами, на перший регуляторний період (2021-2023 роки) встановлено параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання для ліцензіатів з розподілу електричної енергії, на рівні:

 1. Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, - 0,03 відносних одиниць;
 2. Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, - 0,1674 відносних одиниць;
 3. Загальний показник ефективності - 1 %;
 4. Індивідуальний показник ефективності - 0 %;
 5. Показник ефективності технологічних витрат електроенергії на 1 класі напруги - 0,01 відносних одиниць;
 6. Показник ефективності технологічних витрат електроенергії на 2 класі напруги - 0,035 відносних одиниць;
 7. Цільовий показник якості послуг для міської території - 150 хвилин;
 8. Цільовий показник якості послуг для сільської території - 300 хвилин;
 9. Параметр коригування необхідного доходу за недотримання цільового показника якості послуг для міської території - 20;
 10. Параметр коригування необхідного доходу за недотримання цільового показника якості послуг для сільської території - 20;
 11. Рік з початку переходу на стимулююче регулювання, у якому має бути досягнуто встановлений цільовий показник якості послуг, - 13-й рік;
 12. Коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання - 0,7.

 

Відповідно до вимог Постанови НКРЕКП від 26.07.2013 № 1029 "Про застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної енергії" із змінами, протягом першого регуляторного періоду ліцензіат зобов’язан забезпечувати:

 1. Повне виконання плану заходів із забезпечення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 - 150 кВ);
 2. Щорічне інвестування в обсягах не менше ніж річна сума амортизації та доходу від плати за реактивну енергію та 50 відсотків від прибутку на регуляторну базу активів з розподілу електричної енергії, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, згідно із затвердженою інвестиційною програмою.