Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"!

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину 14.03.2018, загальна кількість акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 1 992 012 (один мільйон дев’ятсот дев’яносто дві тисячі дванадцять) штук простих іменних акцій (голосів), загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» становить 1 976 141 (один мільйон дев’ятсот сімдесят шість тисяч сто сорок одна) штука.

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»