Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

 Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49008, місто Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ “ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” повідомляє вас, що 04 грудня 2017 року о 12.00 годині за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната №201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 04 грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната №201.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 28.11.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 01 грудня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актова зала кімната №201. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Корса М.В. (Генеральний директор – Голова Правління).

04 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://cek.dp.ua.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

  2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.

  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.

  4. Внесення змін до статуту ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”, з урахуванням результатів розміщення акцій.

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84.

ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у наступному складі:

Сиса Владислав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Білоцерковець Наталія Леонідівна - член лічильної комісії;

Крупська Вікторія Олександрівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 04.12.2017р.

  1. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.

2.1. Обрати Машковцева Сергія Вячеславовича головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 04.12.2017р.

2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 04.12.2017р.

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.

3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:

• голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

• прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

• питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

• питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

• направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

• для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

• для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

• у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

  1. Внесення змін до статуту ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”, з урахуванням результатів розміщення акцій.

4.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», пов’язані зі збільшенням статутного капіталу ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” на 132 800 800,00 грн. (сто тридцять два мільйони вісімсот тисяч вісімсот гривень 00 копійок), шляхом викладення статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

4.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 04.12.2017р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

4.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».