Увага всім юридичним та побутовим Споживачам! В енергетиці України з 11.06.18 діють нові правила роздрібного ринку електричної енергії. Про укладення (переукладення) договорів за новими правилами дивиться в рубриці СПОЖИВАЧАМ/ЮРИДИЧНІ або ПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ/ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР/ Інформація Споживачам.

Це важливо!

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо кількості акцій додаткової емісії, на які не було укладено договорів на першому етапі укладення договорів, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 22.05.2017 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49008, місто Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі – ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» або Товариство) цим повідомляє, що 22 травня 2017 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (протокол № 25 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» від 22 травня 2017 року) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 132 800 800,00 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій 1 328 008 (один мільйон триста двадцять вісім тисяч вісім) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.

Відповідно до підпункту 4 пункту 13 розділу 2 Проспекту емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, зареєстрованого 10.08.2017р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» має надати акціонерам Товариства інформацію щодо кількості акцій, на які не було укладено договорів на першому етапі укладення договорів.

Виконуючи зазначені умови, ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повідомляє, що, станом на кінець останнього дня укладення договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на першому етапі (тобто станом на кінець дня 29.09.2017р.), кількість акцій, на які не було укладено договорів на першому етапі їх укладення, склала 678 008 (шістсот сімдесят вісім тисяч вісім) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84.

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»