Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

 

 

Корса Микола Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

27.02.2019

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

31793056

5. Міжміський код та телефон, факс

0562310393 0562312480

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.02.2019

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н д/н

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/osoblyva-informatsiia2/2-uncategorised/439-vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovikh-osib-emitenta-26-02-2019-oprilyudneno-28-02-2019.html

в мережі Інтернет

28.02.2019
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.02.2019

припинено повноваження

член Правлiння, директор з правової роботи

Запорожець Дмитро Борисович

-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 26.02.2019 (протокол вiд 26.02.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2019.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх восьми рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

26.02.2019

припинено повноваження

член Правлiння, директор технiчний

Iващук Федiр Семенович

-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 26.02.2019 (протокол вiд 26.02.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора технiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2019.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх восьми рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

26.02.2019

обрано

член Правлiння, директор з правової роботи

Запорожець Дмитро Борисович

-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 26.02.2019 (протокол вiд 26.02.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2019 строком на один рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх восьми рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

26.02.2019

обрано

член Правлiнн, директор технiчний

Iващук Федiр Семенович

-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 26.02.2019 (протокол вiд 26.02.2019) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора технiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2019 строком на один рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх восьми рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".