Увага всім юридичним та побутовим Споживачам! В енергетиці України з 11.06.18 діють нові правила роздрібного ринку електричної енергії. Про укладення (переукладення) договорів за новими правилами дивиться в рубриці СПОЖИВАЧАМ/ЮРИДИЧНІ або ПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ/ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР/ Інформація Споживачам.

Це важливо!

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

31793056

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Міжміський код, телефон та факс

0562310393 0562312480

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/informatsiia-dlia-aktsioneriv/osoblyva-informatsiia/2-uncategorised/391-vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovikh-osib-emitenta-28-02-2018-oprilyudneno-05-03-2018.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2018 (протокол вiд 28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2018.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх семи рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2018 (протокол вiд 28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора технiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2018.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх семи рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2018 (протокол вiд 28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2018 строком на один рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Запорожець Д.Б. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх семи рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Запорожець Д.Б. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" вiд 28.02.2018 (протокол вiд 28.02.2018) було переобрано члена Правлiння Товариства, директора технiчного Iващука Федора Семеновича з 01.03.2018 строком на один рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
Iващук Ф.С. на зазначенiй посадi перебував протягом останнiх семи рокiв та десяти мiсяцiв, з 23.04.2010;
Iващук Ф.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа Товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правлiння ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Корса Микола Вiкторович

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

01.03.2018

(дата)