Це важливо!

До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

31793056

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Міжміський код, телефон та факс

0562310393 0562312480

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

cek.dp.ua/index.php/akcioneram/informatsiia-dlia-aktsioneriv/osoblyva-informatsiia/2-uncategorised/379-vidomosti-pro-zminu-vlasnikiv-aktsij-yakim-nalezhit-10-i-bilshe-vidsotkiv-prostikh-aktsij-aktsionernogo-tovaristva-oprilyudneno-01-02-2018.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

 

 

II. Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» (надалi - Товариство) повiдомляє, що 26.01.2018р. на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України", стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
- внаслiдок збiльшення статутного капiталу Товариства, пакет власника акцiй юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", код ЄДРПОУ 36678549, мiсцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 12-Д, збiльшився з 486256 штук простих iменних акцiй до 1814264 штук (73,230884% статутного капiталу до збiльшення, 91,076961% статутного капiталу пiсля збiльшення; 75,024107% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до збiльшення, 91,808428% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй пiсля збiльшення).

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ» (надалi - Товариство) повiдомляє, що 26.01.2018р. на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України", стало вiдомо про змiну власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
- внаслiдок збiльшення статутного капiталу Товариства, пакет власника акцiй юридичної особи - КП «Управлiння ЖКГ» Павлоградської мiської ради, код ЄДРПОУ 03364228, мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 63, зменшився у вiдсотках до статутного капiталу Товариства (14,502774% статутного капiталу до збiльшення статутного капiталу Товариства, 4,834258% статутного капiталу пiсля збiльшення статутного капiталу Товариства; 14,857907% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй до збiльшення статутного капiталу Товариства, 4,873083% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй пiсля збiльшення статутного капiталу Товариства). Кiлькiсть простих iменних акцiй Товариства, що належить КП «Управлiння ЖКГ» Павлоградської мiської ради, код ЄДРПОУ 03364228 не змiнилась i складає 96299 штук простих iменних акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Корса Микола Вiкторович

Генеральний директор-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

29.01.2018

(дата)