Увага! Виберіть правильно дільницю, яка відповідає Вашому регіону.
Захисний код
Керуючись статтею 12 Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі Закон № 2297), повідомляємо, що надані Вами при укладанні договору персональні дані: ідентифікаційні дані, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані стосовно права власності або користування об'єктом нерухомості, інші відомості, що відповідають вимогам чинного законодавства, включені до бази персональних даних «База даних контрагентів ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».
Ваші права, як суб'єкта персональних даних, передбачені в статті 8 Закону України № 2297-VI. ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» зберігає персональні дані в картотеці договорів та в автоматизованій системі. База персональних даних розміщена за адресою: м. Дніпро, вул. Кедріна, 28 та за місцем розташування відокремлених підрозділів.
Використання персональних даних проводиться з метою забезпечення обліку наданих послуг згідно укладеного договору, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, інших відносин, передбачених чинним законодавством України.
Ваші персональні дані можуть надаватись державним органам, установам, організаціям та іншим особам тільки у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
Даю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних в базі даних контрагентів ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».
Скасувати