ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» запрошує на роботу! Пропонуємо вам ознайомитися з вакансіями Товариства в меню Про підприємство/Вакансії. Перелік послуг, які надає наше підприємство - в розділі Наші послуги.

Це важливо!

Прат Підприємство з експлуатації електричних мережЦентральна Енергетична Компанія

Твоє джерело енергії

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово

ПРО ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (натисніть тут)

 1. Яким чином провести виміри параметрів якості електроенергії?

Відповідно до вимог Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 №1357 (зі змінами і доповненнями), далі - ПКЕЕН, у разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо.

Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачу обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи.

За результатами вимірювань складається акт про якість електричної енергії, який підписує споживач та представник організації, що проводила ці вимірювання. Акт подається (надсилається) енергопостачальнику для вжиття відповідних заходів та проведення перерахунку оплати за неякісну електричну енергію. У разі постачання неякісної електричної енергії енергопостачальник має відшкодувати витрати споживача на проведення вимірювань.

У випадку невідповідності параметрів якості електричної енергії показникам, передбаченим договором про користування електричною енергією споживач має право, згідно з пунктом 45 ПКЕЕН, на відшкодування відповідно до законодавства України за розрахунковий період, в якому проводились заміри.

Окремий нормативний документ, який би визначав процедуру проведення зазначеного перерахунку плати за використану електричну енергію, на сьогоднішній день відсутній.